Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2985
Title: Thành phần vi khuẩn vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothuria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị bệnh lở loét trong điều kiện nuôi giữ =
Other Titles: Composition of Vibrio isolated from two species of sea cucumbers Holothuria nobilis and Thelenota annanas with skin ulceration disease in captive condition
Authors: Nguyễn, Văn Hùng
Nguyễn, Thị Quế Chi
Dương, Thị Phượng
Keywords: Bệnh lở loét
Gien 16S rADN
Gien toxR
Hải sâm vú (Holothuria nobilis)
Hải sâm lựu (Thelenota annanas)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 328 .- Tr.87-94
Abstract: Hải sâm là loài nuôi thủy sản có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Bên cạnh một số thành tựu đạt được trong sản xuất nhân tạo và nuôi thương phẩm, hải sâm cũng phải đối mặt với vấn đề bệnh. Bệnh lở loét được xem là một trong các bệnh thường gặp nhất trên hải sâm nuôi. Nghiên cứu này nhằm xác định thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập từ 2 loại hải sâm lựu (Thelenota annanas) và hải sâm vú (Holothuria nobilis) đang được nuôi phát dục, lưu giữ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Khánh Hòa). Kết quả phân lập vi khuẩn trên 8 mẫu hải sâm (4 hải sâm lựu và 4 hải sâm vú) bị bệnh lở loét, thu được 11 loài vi khuẩn Vibrio spp. Kết quả định danh theo phương pháp truyền thống kết hợp phương pháp sinh học phân tử, dựa trên khuếch đại 2 gien 16S rADN và gien điều hòa độc tố toxR, đã xác định được 4 loài Vibrio chính. Đó là Vibrio parahaemolyticus, V. harveyi, V. alginolyticus và Vibrio sp.. Tần số bắt gặp của V. alginolyticus là 100% trên cả hai đối tượng hải sâm lựu và hải sâm vú. Đối với V. parahaemolyticus, V. harveyi và Vibrio sp chỉ phát hiện với tần số bắt gặp là 25% trên hải sản sâm lựu và chưa phát hiện thấy trên hải sâm vú.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2985
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_612.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.