Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29864
Title: Xôn xao...Cõi nước?
Authors: Xuân Bình
Hải Sơn
Đăng Lâm
Keywords: Xôn xao
Cõi nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 07 .- Tr.78-83
Abstract: Hồ nước như là một vật liệu, định vị, định hướng, kiến tạo hình thái của đô thị, nơi nuôi sống con người, nơi sắp đặt không gian thử nghiệm các giác quan, địa điểm của ký ức, nơi tiếp nhận, cất giấu vẻ đẹp của quá khứ, những thăng trầm của lịch sử, cái nôi văn hóa, tác nhân đánh dấu nền văn minh...?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29864
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.45 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.