Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29864
Nhan đề: Xôn xao...Cõi nước?
Tác giả: Xuân Bình
Hải Sơn
Đăng Lâm
Từ khoá: Xôn xao
Cõi nước
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 07 .- Tr.78-83
Tóm tắt: Hồ nước như là một vật liệu, định vị, định hướng, kiến tạo hình thái của đô thị, nơi nuôi sống con người, nơi sắp đặt không gian thử nghiệm các giác quan, địa điểm của ký ức, nơi tiếp nhận, cất giấu vẻ đẹp của quá khứ, những thăng trầm của lịch sử, cái nôi văn hóa, tác nhân đánh dấu nền văn minh...?
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29864
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.45 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.