Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29880
Title: Khu vườn nhỏ
Authors: Lương, Xuân Đoàn
Keywords: Khu vườn nhỏ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 07 .- Tr.96
Abstract: Ngoài cửa sổ là khu vườn nhỏ, ngọn bút bổi rói giửa những khúc điệu lạ của thiên nhiên. Thả lòng rất mềm, màu ẩm ướt như sau mưa, ánh sáng nhẹ mờ vội cuống lên để trong leo lèo
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29880
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
796.35 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.