Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29884
Title: “Giải quyết thấu tình, đạt lý”
Authors: Lương Đức
Keywords: Công tác phòng, chống tham nhũng
Thanh tra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.54
Abstract: Sau khi lật lại hồ sơ vụ việc 5 cán bộ, công chức xã kiến nghị kéo dài đã làm sáng tỏ, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận chỉ đạo, giải quyết đúng nội dung pháp luật quy định, thấu tình, đạt lý; đã thông tư tưởng hoài nghi, lo lắng, tạo công bằng, niềm tin của cán bộ, công chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29884
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
206.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.