Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29884
Nhan đề: “Giải quyết thấu tình, đạt lý”
Tác giả: Lương Đức
Từ khoá: Công tác phòng, chống tham nhũng
Thanh tra
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.54
Tóm tắt: Sau khi lật lại hồ sơ vụ việc 5 cán bộ, công chức xã kiến nghị kéo dài đã làm sáng tỏ, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận chỉ đạo, giải quyết đúng nội dung pháp luật quy định, thấu tình, đạt lý; đã thông tư tưởng hoài nghi, lo lắng, tạo công bằng, niềm tin của cán bộ, công chức.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29884
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
206.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.