Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29893
Title: Cán bộ kiểm tra tận tâm và bản lĩnh
Authors: Hải Hà
Keywords: Cán bộ kiểm tra
Đạo đức nghề nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.55-56,59
Abstract: Nhập ngũ năm 1982, người con của xã Thanh Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ - Đại tá Nguyễn Quang Tạo (Quân khu 2, Bộ Quốc Phòng) đến nay đã có hơn 37 năm tuổi quân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29893
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
606.45 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.