Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29906
Title: Thách thức trong phát triển công nghệ sinh học biển
Authors: Võ, Thành Phong
Keywords: Phát triển công nghệ sinh học biển
An ninh lương thực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 07 .- Tr.65-67
Abstract: Công nghệ sinh học (CNSH) biển có thể giúp giải quyết các thách thức toàn cầu liên quan đến an ninh lương thực, an ninh nhiên liệu, an ninh năng lượng, sức khỏe của con người và các quy trình công nghiệp bền vững. Phát triển CNSH biển ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức và chưa được chú trọng, phát triến đúng mức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29906
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
994.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.