Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29936
Title: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhìn từ góc độ chính trị Mỹ
Authors: Cù, Chí Lợi
Nguyễn, Lan Hương
Keywords: Chính trị Mỹ
Chiến tranh thương mại
D. Trump
Mỹ - Trung
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12(261) .- Tr.3-15
Abstract: Thương mại là một trong những mặt trận quan trọng mang lại chiến thắng cho ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Thương mại tiếp tục trở thành trụ cột chính sách để Tổng thống Trump chứng tỏ với cử tri ủng hộ là ông đã giữ các cam kết khi tranh cử. Từ đầu năm 2018, chúng ta đã chứng kiến một loạt biện pháp bảo hộ của Mỹ nhằm vào Trung Quốc, khơi dậy chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29936
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.