Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29936
Nhan đề: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhìn từ góc độ chính trị Mỹ
Tác giả: Cù, Chí Lợi
Nguyễn, Lan Hương
Từ khoá: Chính trị Mỹ
Chiến tranh thương mại
D. Trump
Mỹ - Trung
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12(261) .- Tr.3-15
Tóm tắt: Thương mại là một trong những mặt trận quan trọng mang lại chiến thắng cho ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Thương mại tiếp tục trở thành trụ cột chính sách để Tổng thống Trump chứng tỏ với cử tri ủng hộ là ông đã giữ các cam kết khi tranh cử. Từ đầu năm 2018, chúng ta đã chứng kiến một loạt biện pháp bảo hộ của Mỹ nhằm vào Trung Quốc, khơi dậy chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29936
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.