Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29993
Title: Phân tích chỉ số an ninh năng lượng Việt Nam giai đoạn 2005-2017
Authors: Nghiêm, Thị Ngoan
Nguyễn, Thị Ngọc
Nguyễn, Thị Lê
Keywords: Chỉ số
An ninh năng lượng
Việt Nam
2005-2017
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Điện & Đời sống;Số 254 .- Tr.26-30
Abstract: An ninh năng lượng là tiền đề cho sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Việc bảo đảm nguồn cung năng lượng sẽ góp phần ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia nói riêng và toàn thế giới nói chung. Mục đích của nghiên cứu này là xem xét an ninh năng lượng trong việc phân tích các chỉ số an ninh năng lượng quốc tế dựa trên chỉ số đa dạng hóa Năng lượng sơ cấp (NLSC).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29993
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.241.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.