Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30014
Title: Tinh thần mới cho vật liệu cũ
Authors: Anh Thư
Keywords: Tinh thần
Vật liệu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 11 .- Tr.34-39
Abstract: Bê tông đá mài, đá rửa là những cách xử lý bề mặt cho tường, sàn phổ biến vào thập niên 60 và đang được ưa thích trở lại trong thời gian gần đây, như ở không gian cafe này, việc ứng dụng "vật liệu cũ" đã tạo nên một tinh thần đương đại đầy hứng thú.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30014
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
814.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.