Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30019
Title: Giá trị của sự hài hòa trong thiết kế
Authors: Hải Trung
Keywords: Giá trị
Hài hòa
Thiết kế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 11 .- Tr.56-65
Abstract: Để mang đến tiếng nói riêng cho ngôi nhà, không chỉ có việc căn nhắc, chọn lọc các vật dụng, đến nội thất, mà vượt lên đó là phải tạo dựng được sự gắn bó, hơi thở đương đại và vun đắp cho cảm giác sống của gia chủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30019
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.