Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30045
Title: Nghiên cứu, thiết kế và phục hồi trục bơm nước cấp lưu lượng từ 200 đến N3/giờ, áp suất từ 15 đến 20 MPA cho nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam
Authors: Hoàng, Trung Kiên
Hoàng, Văn Gợt
Keywords: Lò hơi nhà máy nhiệt điện
Bơm nước cấp cho lò hơi
Trục chính bơm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 12 .- Tr.64-68
Abstract: Hiện tại, ở Việt Nam, nhiệt điện chiếm vai trò chủ đạo trong việc cung cấp điện năng. Hiện có khoảng hơn 40 nhà máy nhiệt điện đốt than. Để đảm bảo duy trì cấp nước liên tục cho lò hơi, số lượng máy bơm nước cấp cần khoảng 240. Đặc điểm loại bơm này phải làm việc liên tục và ổn định được ở áp suất cao và trong đó trục chính của bơm có vai trò rất quan trọng. Trong bài báo này, trình bày việc tính toán thiết kế phục hồi trục chính của bơm nước cấp, lưu lượng từ 200 đến 250 m3/giờ, áp suất từ 15 đến 20 MPa cho nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30045
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.