Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30078
Title: Ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới: Cơ hội và thách thức
Authors: Trần, Công Thắng
Đặng, Kim Khôi
Bùi, Thị Việt Anh
Lê, Thị Hà Liên
Nguyễn, Văn Trọng
Phạm, Đức Thịnh
Keywords: Cà phê
Hiệp định thương mại thế hệ mới
Cơ hội
Việt Nam
Thách thức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 26 .- Tr.23-30
Abstract: 30 năm qua, ngành cà phê Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, như: sản xuất tăng trưởng liên tục, tạo ra xấp xỉ 20% sản lượng thế giới, xếp thứ 2 thế giới về giá trị cà phê xuất khẩu (UNComtrade, 2018). Tuy nhiên, với việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA), ngành cà phê Việt Nam có thể đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng sẽ phải đốì mặt với những khó khăn, thách thức hiện hữu, từ khâu sản xuất đến áp lực về tiêu chuẩn chất lượng của thị trường, biến động giá cả, cạnh tranh nguồn lực... Trong bối cảnh này, ngành cà phê phải làm gì để giữ vững vị thế của mình?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30078
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.