Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30105
Title: Chút khác biệt
Authors: Song Nguyên
Keywords: Chút khác biệt
Thiên nhiên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 11 .- Tr.76-81
Abstract: Thiên nhiên, trong thời buổi đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay ngày càng trở nên hiếm hoi và đòi hỏi các giải pháp thiết kế tinh tế hơn. Đi cùng với chọn lựa khu căn hộ có xử lý môi trường chung kỹ lưỡng, mỗi căn hộ cùng bằng cách này hay cách khác tìm kiếm thêm khoảng thiên nhiên cho mình. Có thể thông qua cây xanh, tiểu cảnh, mà cũng có thể thông qua những thủ pháp gợi nhắc hoặc liên tưởng khéo léo nào đó. Như cách mà căn hộ này hộ này đã tạo nên chút khác biệt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30105
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
696.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.