Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30152
Title: Văn hóa ẩm thực của người dân An Giang đối với sự phát triển du lịch
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Huỳnh, Bảo Hân
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng ẩm thực hiện có của người dân An Giang, từ đó đề ra các giải pháp giúp nền văn hoa ẩm thực trong du lịch được phát triển hơn.
Description: 70tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30152
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.