Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30155
Title: Không gian lam
Authors: Lương, Xuân Đoàn
Keywords: Không gian lam
Sơn mài Việt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 11 .- Tr.96
Abstract: Thăm thẳm một nền cốt khó đổi, khó cũ với sơn ta. Họa sĩ Lý Trực Sơn vẫn muốn khác và phải khác để đưa ra một ngôn ngữ khác cho sơn mài Việt đương đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30155
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
97.07 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.