Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30159
Nhan đề: Thực hành tín ngưỡng Tứ phủ sau khi được Unesco vinh danh: những nảy sinh và vấn đề đặt ra cho công tác quản lý
Tác giả: Nguyễn, Thị Yên
Từ khoá: Tín ngưỡng Tứ phủ
Công tác quản lý di sản
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.3-12
Tóm tắt: Bài viết này sẽ bắt đầu từ việc xem xét một số khái niệm cơ bản cùng những vấn đề nảy sinh của thực hành tín ngưỡng Tứ phủ sau vinh danh, trên cơ sở đó bàn về những vấn đề đặt ra cho công việc quản lý di sản thực hành tín ngưỡng Tứ phủ của người Việt trong giai đoạn hiện nay ...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30159
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.