Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30159
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Yên-
dc.date.accessioned2020-08-04T02:09:54Z-
dc.date.available2020-08-04T02:09:54Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7284-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30159-
dc.description.abstractBài viết này sẽ bắt đầu từ việc xem xét một số khái niệm cơ bản cùng những vấn đề nảy sinh của thực hành tín ngưỡng Tứ phủ sau vinh danh, trên cơ sở đó bàn về những vấn đề đặt ra cho công việc quản lý di sản thực hành tín ngưỡng Tứ phủ của người Việt trong giai đoạn hiện nay ...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.3-12-
dc.subjectTín ngưỡng Tứ phủvi_VN
dc.subjectCông tác quản lý di sảnvi_VN
dc.titleThực hành tín ngưỡng Tứ phủ sau khi được Unesco vinh danh: những nảy sinh và vấn đề đặt ra cho công tác quản lývi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.