Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30160
Title: Ngô Thì Sĩ - “Thần Sơn Tinh” của núi rừng xứ Lạng
Authors: Vũ Thanh
Keywords: Ngô Thì Sĩ
Núi rừng xứ Lạng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.13-22
Abstract: Bài viết: Vị trí lịch sử - văn hóa Lạng Sơn và bối cảnh trước khi Ngô Thì Sĩ nhậm chức Đốc trấn; Những đóng góp quan trọng của Ngô Thì Sĩ với xứ Lạng; Sự tiếp nối và phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30160
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.