Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30161
Title: Sự đột phá trong nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam từ việc tiếp thu khái niệm tính nguyên hợp của giáo sư Đinh Gia Khánh
Authors: Vũ, Anh Tuấn
Keywords: Văn học dân gian Việt Nam
Tính nguyên hợp
Giáo sư Đinh Gia Khánh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.23-29
Abstract: Bài viết: Lược điểm lịch sử ra đời khái niệm và hướng tiếp cận nghiên cứu; Thể loại thần thoại là một chỉnh thể nguyên hợp điển hình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30161
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.