Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30162
Title: Nghiên cứu để bảo tồn văn hóa dân tộc: Di sản khoa học của giáo sư Ngô Đức Thịnh
Authors: Phạm, Quỳnh Phưong
Keywords: Bảo tồn Di sản văn hóa
Giáo sư Ngô Đức Thịnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.30-35
Abstract: Với các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, nơi ông đã dành nhiều tâm huyết trong suốt hai mươi năm đồng hành để cùng tạo dựng nền móng, định hướng con đường phát triển và tạo ra các sản phẩm khoa học xuất sắc trong di sản khoa học của quốc gia, công lao của ông chắc chắn sẽ mãi được tri ân./.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30162
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.