Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30164
Nhan đề: Rừng ma (I Lang Kia) của người Xơ Teng: đường đi của linh hồn người và những nghi lễ liên quan (qua khảo sát làng tu mơ rông, tỉnh Kon Tum)
Tác giả: A Tuấn
Từ khoá: Người Xơ Teng
Những nghi lễ liên quan
Rừng ma
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.45-61
Tóm tắt: Bài viết; Quan niệm của người Xơ Teng về rừng ma, linh hồn người và các loại ma; Một số nghi lễ thực hành trong rừng ma; Rừng ma: thế giới bên kia hay điểm chuyển tiếp của linh hồn người chết? .
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30164
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.