Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30174
Title: Việt Nam với dịch Covid-19: một góc nhìn xã hội học
Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc
Nguyễn, Thị Thơm
Keywords: Covid-19
Thái độ
Ứng xử
Niềm tin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 05 .- Tr.85-96
Abstract: Đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và là thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế thế giới WHO đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, số người nhiễm bệnh và tử vong liên tục tăng đã khiến người dân cả thế giới bất an. Covid-19 không chỉ còn là mối quan tâm của mỗi một cá nhân, tổ chức, hay một cộng đồng, quốc gia mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn thế giới. Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát trực tuyến về nhận thức của người Việt Nam đối với đại dịch Covid-19 từ góc nhìn xã hội học, bài viết phân tích thái độ và ứng xử của người Việt Nam trước đại dịch và niềm tin của người dân Việt Nam vào Chính phủ qua đại dịch này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30174
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.