Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30188
Title: Tỉnh Bình Định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương
Authors: Đoàn, Văn Anh
Keywords: Tỉnh Bình Định
Hoàn thành nhiệm vụ chính trị
Đảng bộ địa phương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.85-89
Abstract: Một trong những kết quả quan trọng mà Đảng bộ tỉnh Bình Định đạt được trong thời gian qua là đã nâng cao năng lực lãnh dạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30188
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.