Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30190
Title: Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước
Authors: Nguyễn, Văn Lịch
Phùng, Huy Hoàng
Keywords: Ngoại giao kinh tế
Phục vụ phát triển đất nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.58-62
Abstract: Trong những năm qua, ngoại giao kinh tế đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngoại giao kinh tế tiếp tục phát huy vai trò, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác, tiếp tục đưa quan hệ kinh tế nói riêng và quan hệ song phương nói chung đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30190
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.