Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30193
Title: Hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công và đấu tranh phòng, chống “nhóm trục lợi” dựa trên “quan hệ thân hữu” ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Quốc Sửu
Keywords: Hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công
Phòng
Chống
Nhóm trục lợi
Ở nước ta hiện nay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.45-49
Abstract: Ở Việt Nam, quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gần 35 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xác lập và bảo vệ quyền tài sản, trước hết đối với các tài sản thuộc sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều loại tài sản chưa có quyền tài sản rõ ràng, đặc biệt là đất đai, tài nguyên, các công trình công cộng cũng như tài sản do hệ thống cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khai thác, quản lý, sử dụng. Nếu hệ thống tài sản công này không được quản lý hiệu quả thì không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn là mảnh đất màu mỡ phát sinh “nhóm trục lợi” dựa trên “quan hệ thân hữu”, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, gây méo mó thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30193
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.