Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30194
Nhan đề: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Tác giả: Trịnh, Thị Thủy
Từ khoá: Nâng cao chất lượng
Phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.39-44
Tóm tắt: Sau gần 20 năm triển khai thực hiện,tư tưởng của V.I. Lê-nin “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự trở thành một phong trào văn hóa có sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ và mang đến những hiệu quả thiết thực với những tiêu chí ngày càng được đổi mới, phù hợp với đời sống thực tiễn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30194
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.