Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30206
Title: Quyền tiếp cận thông tin dịch bệnh Covid -19
Authors: Dương, Văn Quý
Keywords: Quyền tiếp cận thông tin
Dịch Covid - 19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.51-54
Abstract: Dịch bệnh Covid -19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin dịch bệnh là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Bài viết phân tích nội dung quyền tiếp cận thông tin về dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30206
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.