Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30224
Title: Tín dụng chính sách tạo nguồn nhân lực cho đất nước
Authors: Lê, Hảo
Keywords: Tín dụng chính sách
Nguồn nhân lực cho đất nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.150-151
Abstract: Những ngày sau Tết, bên cạnh việc giải ngân các nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, cải thiện đời sống cho người dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Phú Yên còn tập trung giải ngân vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) để người vay kịp thời có tiền trang trải chi phí học tập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30224
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
595.92 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.