Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30249
Title: NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN PHỐI CHUẨN VÀ PHÂN PHỐI LOG-CHUẨN MỘT CHIỀU
Authors: Ts. Lê, Hoài Nhân
Võ, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn được dịch từ anh sang việt làm rõ các nội dung sau: Tích phân Gaussian, Một số khái niệm cơ bản về sác xuất, Đa thức Hermite, Định nghĩa phân phối chuẩn một chiều, Những cách tham số hoa tương dương, Hàm phân phối tích lũy, Tính chất của phân phối chuẩn một chiều, Biến đổi Fourier và hàm đặt trưng, Một số vấn đề liên quan, Định nghĩa, Tính chất phân phối chuẩn loga, Các phân phối có liên quan đến phân phối chuẩn loga, Suy luận thống kê chuẩn loga, Ứng dụng.Về mặt học thuật chủ yếu đối với bản thân em, việc khép lại chủ đề này đã mở ra cho em khả năng tiếp cận mảng kiến thức rộng lớn không ít lý thú của toán thống kê, đối với các kiến thức cổ điển cũng như nghiên cứu trong lĩnh vực này.
Description: 50tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30249
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
740.09 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.