Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30265
Title: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Nguyễn, Minh Thông
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu về thực trạng phát triển du lịch văn hóa ở thành phố Bạc Liêu, qua đó đề xuất những giải pháp để phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn thành phố.
Description: 92tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30265
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.