Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30267
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Trần, Thị Trúc Mai
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu, từ đó đề xuất định hướng phát triển du lịch tại vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu
Description: 69tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30267
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.