Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30282
Title: Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Triển vọng năm 2020
Năm 2019
Tổng quan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 934 .- Tr.61-67
Abstract: Năm 2019 là một năm có khá nhiều tin vui về kinh tế của Việt Nam. Trong khi kinh tế thế giới có dấu hiệu giảm sút về tăng trưởng kém với nhiều yếu tố rủi ro, bất định thì kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng khá cao kèm với việc đạt được nhiều mục tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô. Việt Nam được coi là một điểm sáng trong bức tranh của kinh tế thế giới năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30282
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.