Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30288
Title: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015): Một số nội dung mới và những vấn đề đặt ra khi hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn
Authors: Lê, Đăng Doanh
Keywords: Tội phạm
Giao thông đường bộ
Nội dung mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.20-25,48
Abstract: Tình hình vi phạm an toàn giao thông (ATGT) đường bộ hiện nay đang diễn biết rất phức tạp, Nhà nước ta đã có nhiều giải pháp nhằm kiềm chế số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hình sự và áp dụng thi hành các tội phạm liên quan đến ATGT đường bộ có ý nghĩa quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các tội phạm này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30288
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.