Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30288
Nhan đề: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015): Một số nội dung mới và những vấn đề đặt ra khi hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn
Tác giả: Lê, Đăng Doanh
Từ khoá: Tội phạm
Giao thông đường bộ
Nội dung mới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.20-25,48
Tóm tắt: Tình hình vi phạm an toàn giao thông (ATGT) đường bộ hiện nay đang diễn biết rất phức tạp, Nhà nước ta đã có nhiều giải pháp nhằm kiềm chế số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hình sự và áp dụng thi hành các tội phạm liên quan đến ATGT đường bộ có ý nghĩa quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các tội phạm này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30288
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
12.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.