Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30297
Title: Thực trạng các nhóm hành vi làm cha mẹ đối với trẻ vị thành niên ở tỉnh Nghệ An hiện nay
Authors: Lê, Thị Ngọc Lan
Keywords: Cha mẹ
Hành vi nuôi dạy con cái
Học sinh cấp ba
Nghệ An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 482 .- Tr.10-14
Abstract: Các nghiên cứu về tâm lí học trong nhiều thập kỉ qua đã cho thấy, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của con cái chính là các nhóm hành vi làm cha mẹ (HVLCM). Đây là một phần quan trọng của nghiên cứu về những ảnh hưởng của việc nuôi dạy con cái lớn một loạt các khía cạnh về học tập, tâm lí, hành vi và xã hội. Đặc biệt, các hành vi nuôi dạy con khác nhau, bao gồm sự kiểm soát tâm lí quá cao - sự hỗ trợ quá thấp, sự lạnh nhạt của cha mẹ và việc quản lí hành vi không hiệu quả đã được chứng minh có liên quan chặt chẽ đến các vấn đề nội tâm, ngoại tâm, vấn đề xã hội, đặc biệt là làm gia tăng nguy cơ lệch chuẩn của trẻ ở trường học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30297
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.