Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30323
Title: Khảo sát và vẽ sự phân bố từ trường quanh một vòng dây và quanh một cuộn dây hình trụ.
Authors: PGS.TS. Dương, Hiếu Đẩu
Lê, Nguyễn Khang Quyên
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm: Chương 1: Tổng quan lý thuyết. Chương 2: Phương pháp thực nghiệm. Chương 3: Kết quả và thảo luận
Description: 43tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30323
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.