Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30325
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐoàn, Minh Huấn-
dc.date.accessioned2020-08-05T03:19:39Z-
dc.date.available2020-08-05T03:19:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30325-
dc.description.abstractPhương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp không phải là phép cộng giản đơn các loại lực lượng, nguồn lực, mà là khoa học và nghệ thuật sử dụng sức mạnh của Đảng gắn với điều kiện cụ thể. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua luôn gắn liền với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, trong đó có phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 935 .- Tr.17-26-
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namvi_VN
dc.subjectLãnh đạo cách mạngvi_VN
dc.subjectSức mạnh tổng hợpvi_VN
dc.titlePhương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong tiến trình chín mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.