Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30350
Title: Mái nhà đầm ấm
Authors: Lê, Huy
Keywords: Mái nhà
Thiết kế kiến trúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 12 .- Tr.12-18
Abstract: Trong tháng này, ngay trước khi đón tết, là một dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, nâng niu giá trị của gia đình và tổ ấm. Hãy cùng Nhà Đẹp bàn về vai trò của thiết kế trong việc tạo dựng nên giá trị tinh thần, không khí đầm ấm của những mái nhà - nơi để được chở che, để được trở về của mọi chúng ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30350
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
781.15 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.