Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30375
Title: Phương pháp đánh giá hiểu biết và kỹ năng của hộ nông dân: Trường hợp chăn nuôi lợn quy mô lớn ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
Authors: Hoàng, Vũ Quang
Keywords: Nông dân chuyên nghiệp
Trang trại
Tiêu chí
Chỉ số
Kỹ năng
Chăn nuôi lợn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .-Tr.68-76
Abstract: Bài viết trình bày khái niệm về nông dân chuyên nghiệp, những yêu cầu đối với nông dân chuyên nghiệp, phương pháp đánh giá hiểu biết, kỹ năng của hộ chăn nuôi lợn, kết quả đánh giá thực tế với các hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn ở một số tỉnh miền Bắc. Bài viết cũng chỉ rõ một số hạn chế và hướng cải thiện phương pháp cũng như các chủ đề nghiên cứu gắn với việc đánh giá hiểu biết và kỹ năng của hộ nông dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30375
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.