Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30375
Nhan đề: Phương pháp đánh giá hiểu biết và kỹ năng của hộ nông dân: Trường hợp chăn nuôi lợn quy mô lớn ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Vũ Quang
Từ khoá: Nông dân chuyên nghiệp
Trang trại
Tiêu chí
Chỉ số
Kỹ năng
Chăn nuôi lợn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .-Tr.68-76
Tóm tắt: Bài viết trình bày khái niệm về nông dân chuyên nghiệp, những yêu cầu đối với nông dân chuyên nghiệp, phương pháp đánh giá hiểu biết, kỹ năng của hộ chăn nuôi lợn, kết quả đánh giá thực tế với các hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn ở một số tỉnh miền Bắc. Bài viết cũng chỉ rõ một số hạn chế và hướng cải thiện phương pháp cũng như các chủ đề nghiên cứu gắn với việc đánh giá hiểu biết và kỹ năng của hộ nông dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30375
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.