Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30376
Title: Thành phố thông minh: Xu thế phát triển tất yếu và những bước đi của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Phong Lan
Keywords: Thành phố thông minh
Xu thế phát triển tất yếu
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 936 .- Tr.82-88
Abstract: Những năm gân đây, với sự bùng nổ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào nhiều lĩnh vực, xây dụng “thành phố thông minh ” đã trở thành mô hình mẫu mực của nhiều đô thị hiện đại và là một trong những xu thế phát triển tất yếu của thế giới. Nhiều quốc gia đang coi việc xây dựng và phát triển các thành phố thông minh như một trong những ưu tiên hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30376
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.