Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30388
Title: Chẳng cần thêm kẻ thù
Authors: Hedrick-Wong, Yuwa
Keywords: Bình luận kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 01(80) .- Tr.22
Abstract: Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump lập luận thương chiến hiện nay là động thái mạnh mẽ chống lại các hoạt động thương mại không công bằng của các quốc gia -đặc biệt là Trung Quốc - vốn gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Thực tế, ông đang gây chiến với các công ty Hoa Kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30388
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
419.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.84.132.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.