Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30389
Title: Ương lươn (Monopterus albus) với mật độ khác nhau trong hệ thống tuần hoàn nước
Authors: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Cam, Tuyết Ngân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định mật độ thích hợp ương lươn từ bột lên giống.Lươn bột được bố trí trong 9 bể nhựa 20 L nước trong hệ thống tuần hoàn nước. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT 1, 2 và 3) mật độ: 60 80 và 100 con/L và mỗi NT được lặp lại 3 lần, thời gian nghiên cứu là 2 tháng. Thứcăn được sử dụng trong thí nghiệm là trùn chỉ, trùn quế và thức ăn công nghiệp. Hàng ngày quan sát lươn để điều chỉnh lượng thức ăn. Một số chỉ tiêu môi trường được xác định ngày 2 lần vào lúc 8:00 am và 16:00 pm cho nhiệt độ nước và pH và hai tuần một lần cho chỉ tiêu NH3 và NO2-. Mỗi tháng thu mẫu lươn để xác định chiều dài, khối lượng và sự tăng trưởng cuả lươn. Sau khi kết thúc thí nghiệm đếm số lươn để tính tỷ lệ sống. Kết quả cho thấy NT 3 có tỷ lệ sống cao nhất 92,7% và có tốc độ tăng trưởng trung bình cao nhất về chiều dài và khối lượng lần lượt là 13,8 cm/con và 1,80 g/con (p<0,05). Nghiên cứu cho thấy, mật độ thích hợp để ương lươn từ bột lên giống là 100 con/L.
Description: 11tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30389
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
278.07 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.