Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30406
Title: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot vượt địa hình hỗ trợ dò tìm khoáng sản và thu thập dữ liệu
Authors: Trần, Hữu Toàn
Nguyễn, Hoàng Vũ
Huỳnh, Hà Nghiêm Trang
Lưu, Mạnh Sơn
Keywords: Robot di động
Robot địa hình
Khai thác khoáng sản
Điều khiển từ xa
Tương tác người-máy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.103-110
Abstract: Sự hỗ trợ từ robot vào các hoạt động khai thác của con người đã và đang mang lại nhiều ứng dụng hiệu quả, đặc biệt trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt, độc hại. Nhận thức được tầm quan trọng, những thách thức về học thuật cũng như xu hướng phát triển của các loại robot vượt địa hình, bài báo này trình bày việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một mẫu robot vượt địa hình hỗ trợ dò tìm khoáng sản và thu thập dữ liệu. Những nghiên cứu ban đầu về đặc tính động học của các loại robot di động, giúp cho chúng tôi có những cơ sở để phân tích đặc điểm và xác định các yêu cầu thiết kế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30406
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.