Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30406
Nhan đề: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot vượt địa hình hỗ trợ dò tìm khoáng sản và thu thập dữ liệu
Tác giả: Trần, Hữu Toàn
Nguyễn, Hoàng Vũ
Huỳnh, Hà Nghiêm Trang
Lưu, Mạnh Sơn
Từ khoá: Robot di động
Robot địa hình
Khai thác khoáng sản
Điều khiển từ xa
Tương tác người-máy
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.103-110
Tóm tắt: Sự hỗ trợ từ robot vào các hoạt động khai thác của con người đã và đang mang lại nhiều ứng dụng hiệu quả, đặc biệt trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt, độc hại. Nhận thức được tầm quan trọng, những thách thức về học thuật cũng như xu hướng phát triển của các loại robot vượt địa hình, bài báo này trình bày việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một mẫu robot vượt địa hình hỗ trợ dò tìm khoáng sản và thu thập dữ liệu. Những nghiên cứu ban đầu về đặc tính động học của các loại robot di động, giúp cho chúng tôi có những cơ sở để phân tích đặc điểm và xác định các yêu cầu thiết kế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30406
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.