Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30408
Title: Giữ đà tăng trưởng
Authors: Khổng Loan
Keywords: Ngành gỗ
Tăng trưởng xuất khẩu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 01(80) .- Tr.46-49
Abstract: Ngành gỗ Việt Nam hướng tới mục tiêu giá trị xuất khẩu 20 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025, gấp đôi năm 2019. Có nhiều điểm nghẽn cần được khai thông để giữ được đà tăng trưởng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30408
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.