Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30409
Title: Thiết kế, chế tạo mô hình cánh tay robot gắp và phân loại loại sản phẩm theo chiều cao
Authors: Phan, Văn Hiếu
Keywords: Phân loại sản phẩm
Cánh tay robot
PLC
Chương trình điều khiển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.73-78
Abstract: Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình cánh tay robot gắp và phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng điều khiển PLC, cụ thể là quá trình thiết kế, chế tạo mô hình dây chuyền trên môi trường đồ họa, thiết kế mô hình điều khiển cho dây chuyền và lắp ráp mô hình dây chuyền từ các thiết bị có sẵn trên thị trường, chạy thử tốt trên điều kiện khoa học công nghệ thực tiễn. Các kết quả này, góp phần làm rõ thêm tiềm năng ứng các thiết bị có sẵn trên thị trường, định hướng mới về việc thiết kế chế tạo dây chuyền với giá thành thấp, không sử dụng các hệ thống, thiết bị ngoại nhập đắt tiền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30409
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.